Rubriky
Arduino Uno

Začínáme s Arduino Uno, 1. díl (klon ATmega 328P), blikání LED, v Linuxu

kód pro zkopírování do Arduino IDE:

/*
    Blikání
    LED na sekundu zasvítí a pak zase na sekundu zhasne. Opakuje se to. Tedy bliká
*/

// LED
int led = 13;


void setup() {
    // nastavení pinu na Output
    pinMode(led, OUTPUT);
}

// smyčka
void loop() {
    digitalWrite(led, HIGH); //zapnutí led
    delay(1000); // po dobu jedné sekundy
    digitalWrite(led, LOW); // vypnuti LED
    delay(1000); // po dobu jedné sekundy
}

Schéma pro zapojení: